~बैरागी काइँला~

0 comments
   (एक)
हिंड्दा हिंडेदै पनि हजूरको साथको याद हुन्छ
त्यसै बस्दा पनि हजूरको सम्झनाको याद हुन्छ
राती सुत्दा पनि हजूरको स्वप्नको याद हुन्छ
बिर्सूं भन्दा पनि हजुरको यादको याद हुन्छ !
                                                     (दुई)
मेरो माया शलभसितको दीपको प्रेमपत्र
मेरो माया अवनिसितको व्योमको प्रेमपत्र
मेरो माया उदधिसितको स्रोतको प्रेमपत्र
मेरो माया अब हजूरको प्रेमको प्रेमपत्र !
                    #

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Muktak Manch | info@muktakmanch.com

Email service