~दिल शिरीष~

0 comments(एक)

रानी आई घर बिगार्ने, घरबार चाहिदैन ।

राजा आई देश बिगार्ने, दरबार चाहिदैन ।

दिन्छौ भने मलाई,शान्ति लेख्ने कलम देउ

हिसां गर्ने, काट्ने मार्ने, तरबार चाहिदैन ।।

(दुई)


मलाई रोज्ने घाँस काट्न, भिरमा आउन सक्नुपर्छ ।


भिरमा मात्र होइन सखा, तिरमा आउन सक्नुपर्छ ।

रुँदा रुने होइन यहाँ , रुँदा हसाउने मान्छे बनि

हाँसोको बहार बनि , पिरमा    आउन   सक्नुपर्छ ।। 
                              शब्द शिविर, बागलुङ
         
                           #

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Muktak Manch | info@muktakmanch.com

Email service