~ महेन्द्र राई ~

0 comments(एक)
अस्ति मैले जुनलाई हराँए
हिजो मैले खुनलाई हराँए
खुन र जुन नै नभए पछि,
आज मैले उनलाई हराँए !
(दुई)
उसैले भन्यो हासिं दिए मैले
अर्को पटक नाचिँ दिए मैले,
एकदिन उसैले छोडेर  गई
आफै मलाई फाँसि दिए मैले !
.............#......................
thulungsagar@yahoo.com

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Muktak Manch | info@muktakmanch.com

Email service